Ngày đó, cứ nghĩ trưởng thành là phải mạnh mẽ, cũng cần phải thể hiện ra b… | Alaina's Pins


Ngày đó, cứ nghĩ trưởng thành là phải mạnh mẽ, cũng cần phải thể hiện ra b…

Ngày đó, cứ nghĩ trưởng thành là phải mạnh mẽ, cũng cần phải thể hiện ra bên ngoài. Hiện tại, trưởng thành chỉ gói gọn trong 4 chữ : “An phận thủ thường”. Càng trưởng thành càng nhận ra không xích mích, không ghen ghét, không bè, không phái mới chính là cuộc sống an yên nhất.”

Categories:   Alaina's Pins

Comments